Budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027

Mandag 27. november ble budsjettet behandlet i formannskapet. Der ble kommunedirektørens forslag lagt fram, og posisjonspartiene H, KrF, AP, SP, V og SV presenterte sitt forslag som ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. 

Les posisjonspartienes endringsforslag (PDF, 88 kB) og verbalforslag (PDF, 71 kB).

Les referat fra formannskapsmøtet 27. november

Kommunedirektørens forslag

Mandag 30. oktober 2023 ble handlingsprogram for 2024-2027 med budsjett og økonomiplan lagt fram av kommunedirektør Øystein Daviknes Hagerup og økonomisjef Jan Håvard Frøyland. 

Framsikt - Klikk for stort bilde

 

Handlingsprogrammet er tilgjengelig i en digital portal, Framsikt

Se presentasjon av budsjettforslaget på Kommune-TV.

Les handlingsprogrammet i PDF-versjon

 

Se podcast om budsjettet

Kommunedirektør Øystein D. Hagerup, kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund og kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen samtaler hvordan kommunen bør prioritere framover. Samtalen ledes  av kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro. - Klikk for stort bilde

Kommunedirektør Øystein D. Hagerup, kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund og kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen samtaler om blant annet hvordan kommunen bør prioritere framover. Samtalen ledes  av kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro.

Se podkast

 

Les etatsjefenes budsjettblogger: 

 

Relaterte dokumenter

Budsjettinnspill fra Den norske Kirke (PDF, 329 kB)

Budsjettinnspill fra eldrerådet

Budsjettinnspill fra ungdomsrådet (PDF, 719 kB)

Budsjettinnspill fra Kompetanse- og samtalesenter mot seksuelle overgrep (NOK) (PDF, 124 kB)

Budsjettinnspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF, 132 kB)