Budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027

Mandag 18. desember ble budsjettet behandlet i kommunestyret. Der ble posisjonspartiene H, KrF, AP, SP, V og SV sitt forslag vedtatt med 25 mot 20 stemmer for forslag fremsatt av FrP.
 

Det endelige budsjettet publiseres i en digital tjeneste, Framsikt. Se hele handlingsprogrammet for 2024-2027

Framsikt forside - Klikk for stort bilde

 

Les posisjonspartienes endringsforslag (PDF, 88 kB) og verbalforslag (PDF, 71 kB).

Les referat fra formannskapsmøtet 27. november

Kommunedirektørens forslag

Mandag 30. oktober 2023 ble handlingsprogram for 2024-2027 med budsjett og økonomiplan lagt fram av kommunedirektør Øystein Daviknes Hagerup og økonomisjef Jan Håvard Frøyland. 

Handlingsprogrammet er tilgjengelig i en digital portal, Framsikt

Se presentasjon av budsjettforslaget på Kommune-TV.

Les handlingsprogrammet i PDF-versjon (PDF, 8 MB)

 

Se podcast om budsjettet

Kommunedirektør Øystein D. Hagerup, kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund og kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen samtaler hvordan kommunen bør prioritere framover. Samtalen ledes  av kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro. - Klikk for stort bilde

Kommunedirektør Øystein D. Hagerup, kommunalsjef helse og omsorg, Nora Olsen-Sund og kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen samtaler om blant annet hvordan kommunen bør prioritere framover. Samtalen ledes  av kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro.

Se podkast

 

Les etatsjefenes budsjettblogger: 

 

Relaterte dokumenter

Budsjettinnspill fra Den norske Kirke (PDF, 329 kB)

Budsjettinnspill fra eldrerådet

Budsjettinnspill fra ungdomsrådet (PDF, 719 kB)

Budsjettinnspill fra Kompetanse- og samtalesenter mot seksuelle overgrep (NOK) (PDF, 124 kB)

Budsjettinnspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF, 132 kB)