Formannskapet

Leder

Jarle Nilsen (Ap)

Nestleder

May Synnøve Rygh (KrF)

Formannskapets medlemmer utgjør også valgstyret og kommunens klagenemnd. Nederst på siden finner du e-post-adressene til formannskapsmedlemmene. 

Formannskapets medlemmer
Medlemmer Varamedlemmer
Jarle Nilsen (Ap) Siv J. Storesund
Svanhild Irene Lygre Andersen (Ap) Robin Hult (Sp)
Veronika B. Brekke Jakobsen (Ap) Inger Elise Netland Kolstø
  Stine Karin Bjelland
John K. Holvik
   
Rune Midtun (FrP) Geir Aarvik (KST 07.02.22)
Veronica Helen Ørpetvedt
Bente Tjøsvoll
 
May Synnøve Rygh (KrF) Johnny Stangeland
Mads Pedersen
Josefine Anna Halvorsen
 
Tor Asle Grønningen (Sp) Wenche Lindtner
Jens Inge Ve
Ragnar Vikshåland
 
Hilde K. Slotnes (SV) (fra 20.09.22) Marianne Sol Levinsen (Rødt)
  Nils W. Krog (MDG)
Dag-Helge Rønnevik (MDG)
   
Tor Kristian Gaard (Valgt inn for H – medlem av FrP fom 16.03.2023) Ole Kristian Nilsen (KL- fom 22.03.23)
Randi Wisnæs (Valgt inn for H – medlem av KrF fom 01.03.2023) Geir H. Skorpe (UA – fom 17.03.23 )
Jan Birger Medhaug (Valgt inn for H – KL fom 20.03.23 ) Roald Alsaker
  Nina Ve Sæbø
Aase Simonsen (UA fom 06.01.23)
   
Helge Thorheim (KL) Susan Elin Borg
Lillian Levik Løndalen
Per Magnus Mannes