Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Leder:

Line Vatland (H)

E-post: linevatland@hotmail.com

Telefon: 926 31 596

Nestleder:

Kjell Inge Bringedal (NHF)

E-post: kbrin@icloud.com

Telefon: 909 17 522

Varamedlemmene for foreningene er i numerisk rekkefølge. 

  Johnny Stangeland (KrF)

Vara:
Kristine H. Myge (SV)

  Line Vatland (H)

Vara:
Reidun Johansen Bergland (R)

Bjørn Magnus Klyve Olsen (FrP)

Vara:
Håkon Vikra sjøen (KL)

Marianne Cederløv (Ap)

Vara:
Sølvi Osen Christiansen (Ap)

Kjell Inge Bringedal (NHF)
Barbro Helgesen (ADHD-foreningen
Vibeke Einarsen Vikene (Dysmelifor.)

Vara:
1. Sjur Nes (Blindeforbundet)
2. Lars Gunnar Oma (NFU)
3. Jannicke Siversten (Løvemammaene Vest)