Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Leder:

Kjell Inge Bringedal (NHF)

Nestleder:

Aina Budal (Ap)

Råd for mennesker med nedsatt
MEDLEM: E-post VARAMEDLEM:
Bente Tjøsvoll (FrP) kunmeg@live.no Tove M. Knutsen (H)
Johnny Stangeland (KrF) joh-sta@online.no Nina Lønning Førland (SV)
Aina Budal (Ap) aina_budal@hotmail.com Maria Fagerland (Ap)
Eivind Nordbø (H) eivinor@hotmail.no Stein Kåre Mannes (KL)
Elena Daniela Trifan (Blindeforbundet) trifanelena61@yahoo.com 1. Stein B. Tangen (BIO)
Lars Gunnar Oma (NFU) lars.gunnar.oma@haugnett.no 2. Arne Olav Hope (SAFO)
Kjell Inge Bringedal (NHF) kbrin@icloud.com 3. Barbro Helgesen (ADHD)
  4. Karin Husebø (BIO)

Varamedlemmene fra organisasjonene er numeriske.