Representanter og utsendinger for kommunestyreperioden 2019-2023

På denne siden finner du øvrige folkevalgte organ og utsendinger for denne kommunestyreperioden

Kirkelig Fellesråd
Medlemmer Varamedlemmer
Tor Asle Grønningen (Sp) Tor Kristian Gaard (H)