Barnas kommunestyre

Barnas kommunestyre er et årlig møte hvor elever fra grunnskolen inviteres til å være politikere for en dag.  I 2024 arrangeres dette torsdag 23. mai. 
 

Representanter under barnas kommunestyre - Klikk for stort bildeI Barnas kommunestyre møter to representanter for alle grunnskolene i kommunen – både offentlige og private. De skal velges av elevrådet. Representantene fra barneskolen skal velges blant elevene på 6. tinn, mens de fra ungdomsskolen skal i 9.

Barnas kommunestyre består av to hoveddeler: En temadel og en bevilgingsdel.

I temadelen diskuterer deltakerne et emne som de har fått mulighet til å forberede seg til på skolene.

Den andre oppgaven består i å fordele 100.000 kroner på beste måte til formål som elevene selv har søkt om eller foreslått.
 

Bilde av representanter under barnas kommunestyre - Klikk for stort bilde

Barnas kommunestyre gjennomføres normalt sett i mai.