Kontroll- og kvalitetsutvalget

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (HKS IKS) er et interkommunalt selskap som utfører sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda,​Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
Mer informasjon om kontrollutvalget i Karmøy kommune finner du på deres nettside her. 

Leder

Tor Inge Melhus (KL)

Nestleder

Linn Utseth (H)

 

Medlemmer kontrollutvalget
Medlem Varamedlemmer
Thor Otto Lohne (Ap) 1. Kurt O. Bjørnnes
2. Rhonda Helen Nes Lothe
Espen Meidell Olsen (FrP) (Nyvalg KST 17.10.22) 1. Hans Christian Arnøy
  2. Elvira Kristin Svendsen
 
Torunn Tvedt (KrF) 1. Kåre Bakkevold
2. Norunn Byrknes
Ørjan Fjellkårstad (Sp) 1. Solrun Gjerdevik  (V)
2. Karl Magnus Kirkhus
Maria Kalstø (MDG) 1. Cathrine Glette
2. Jon Espeset
Linn Utseth (H) 1. Ernst Vikingstad
2. Sigrid-Anne Havn Varne
Tor Inge Melhus (KL) 1. Geir Sigurd Ådland
2. Bård Austbø