Kontroll- og kvalitetsutvalget

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS (HKS IKS) er et interkommunalt selskap som utfører sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda,​Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
Mer informasjon om kontrollutvalget i Karmøy kommune finner du på deres nettside her. 

Medlemmer

Leder

Kenneth Lodden (FrP)

Nestleder

Anne Margrethe Sletten (KL)

 

Kenneth Lodden (FrP 

Vara
Elvira Kristin Svendsen (FrP)
Hans Torbjørn Liestøl (FrP)
Øivind Choe Levinsen (FrP)

Anne Margrethe Sletten (KL)  

Vara: 
Rune Skådel (KL)

Jan Mathiesen (Ap) 

Vara: 
Sølve Solheim (Ap)
Ellinor Skjelstad (Ap)
Karin Elisabeth Berndtsson (Ap)

Anne Jeanette Sletten (H) 

Vara: 
Møyfrid Byrkjeland Klovning (KrF)
Torunn Tvedt (KrF)
Svein Åge Susort (KrF)

Jan Grüner (INP)

Vara:
Jan Ove Langøy (INP)
Benjamin Hevrøy (INP)
Annie Kristiansen (INP)

Olaug Vikingstad (Sp)  

Vara: 
Johannes Nyhamn (Sp)
Marit Sandve Risdal (Sp)
Marianne C. Skeie (Sp)