Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er en demokratisk arena for ungdom i kommunen på lik linje med de øvrige rådene. Rådet skal gi innspill til politiske saker som angår ungdom og dermed bidra aktivt inn i lokalpolitikken.

Hva er et ungdomsråd?

Ungdomsråd er et lovfestet organ, på lik linje med øvrige politisk valgte råd i en kommune. I Karmøy består ungdomsrådet av 9 faste representanter og 12 vararepresentanter i numerisk rekkefølge.

Rådet består av ungdommer i alderen 13-19 år (representanter kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet), og er bredt representert både når det gjelder alder, kjønn og geografisk tilhørighet.

Ved ikrafttredelse av ny kommunelov i 2020, ble ungdomsrådet et lovpålagt organ på lik linje med råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet. I Karmøy kommune har man imidlertid hatt et aktivt ungdomsråd siden 05.02.2018. 

Handlingsplan for Karmøy ungdomsråd 2024
Karmøy ungdomsråd har revidert sin handlingsplan for 2024. Denne kan du lese her. (PDF, 122 kB)

Leder: Fredrik Jordbrekk

Nestleder: Thea Nupen Haugland

Ungdomsrådet
Medlemmer Bosted Periode
Angus Drønen Sverdrupsen Åkrehamn 2023-2025
Cornelius Lindtner Kolnes 2023-2025
Sunniva Hauge Krog Kvalavåg 2023-2025
Turid Berstad Larsen Håvik 2023-2025
Fredrik Jordbrekk Torvastad 2023-2025
Mari Ferkingstad Liknes Åkrehamn 2023-2025
Thelma Lønning Stol 2024-2026
Thea Nupen Haugland Kopervik 2024-2026
Tobias Olsen Skudeneshavn 2024-2026
Varamedlemmer ungdomsrådet
Varamedlemmer (numerisk rekkefølge) Bosted Periode
Maria Munkejord Pedersen Vormedal 2024-2026
Finn Tobias Woida Åkrehamn 2023-2025
Camilla Ramos Hetland Skudeneshavn 2023-2025
Noah Warholm Åkrehamn 2024-2026
Lilli Tabitha Stave Skudeneshavn 2024-2026
Ilaha Amhadi Avaldsnes 2023-2025
Leon Thorbjørnsen Kopervik 2024-2026
Jacob Nilsen Skudeneshavn 2024-2026
Adrian Warholm Åkrehamn 2023-2025