Nød- og vakttelefoner

Andre vakt- og nødtelefoner

Kommunal kriseledelse

Ved hendelser kan det være behov for at kommunen setter kriseledelse. 

Du varsler om en krisesituasjon til følgende:

Kommunedirektør Vibeke Vikse Johsen - 916 63 974

Hvis kommunedirektøren ikke er å treffes, kontaktes (i prioritert rekkefølge):