Nød- og vakttelefoner

Psykososialt støtteteam kontaktes via legevakt

Her finner du hjertestartere i Norge og Karmøy

Andre vakt- og nødtelefoner

Kommunal kriseledelse:

Ved hendelser kan det være behov for at kommunen setter kriseledelse. 

Du varsler om en krisesituasjon til følgende:

Fungerende kommunedirektør Øystein Daviknes Hagerup - 402 18 401

Hvis kommunedirektøren ikke er å treffes, kontaktes (i prioritert rekkefølge):