Kommuneplanens samfunnsdel til høring

Kommuneplanens samfunnsdel er nå ute på høring. Det blir folkemøter i alle "sonene" de nærmeste ukene.

Les mer

Politisk behandling av budsjettet i gang

Mandag 1. november, presenterte rådmann Vibeke Vikse Johnsen og budsjettsjef Jan Håvard Frøyland forslaget til budsjett for Karmøy kommune for 2022 og økonomiplan for 2022-2025. Mandag 30. november startet formannskapet den politiske behandlingen av budsjettet. Det skal sluttbehandles i kommunestyret 13. desember.

Les mer

Klart for sprenging i Borgaredalen

Kommunen har nå signert første av tre byggekontrakter på en total oppgradering av Borgaredalen miljøpark. I løpet av 2023 vil miljøparken stå bedre rustet til å møte nye lovkrav til sortering og rensing, og gi innbyggere en av landets beste gjenvinningsstasjoner.

Les mer
Sist oppdatert 1. desember 2021 12:36

Skoging i forbindelse med dagsturhytta

Våren 2022 setter Karmøy kommunen opp en Dagsturhytte ved Tuastadvatnet. I den forbindelse er det nå fjernet en del trær for å gi plass...

Les mer
Sist oppdatert 1. desember 2021 08:48

Nye boligtomter på Spanne

Det byggemodnes i disse dager 25 boligtomter på Stemmemyr "Spannatoppen".  Grunnarbeid forventes å være ferdig på nyåret.  Det er gjort mye tungt arbeid frem til nå, slik som sprengningsarbeid for veg, vann og avløp, samt opparbeidelse...

Les mer
Sist oppdatert 1. desember 2021 14:36

Karmøy best i landet på strandrydding

Strandryddeåret 2021 går mot slutten, og nok en gang har kommunen sett stor ryddeaktivitet og mye engasjement i kommunen vår. Totalt er det i løpet...

Les mer
Sist oppdatert 30. november 2021 13:12
Vis alle ›
6. des

Frivillighetskonferansen 2021

Solstein – mandag 6.desember kl.1900-2100   I forbindelse med frivillighetens dag som er 5.desember, inviteres representanter fra alle lag og foreninger i Karmøy til hyggelig samvær....

Les mer
10. des

Leverandørkonferanse

Det offentlige i Norge bruker årlig rundt 600 milliarder på innkjøp fra privat sektor. Lokalt kjøper Tysvær, Karmøy og Haugesund kommune varer og tjenester...

Les mer
Vis alle ›