Historisk storsatsing på Spanne

Prosjektet med å bygge fremtidens sykehjem på Spanne er nå i gang. –Dette blir diamanten i vår eldreomsorg, sier en entusiatisk kommunalsjef Nora Olsen-Sund.

Hvor skal vi bo, handle og jobbe?

Arbeidet med kommuneplanens arealdel er snart i gang. Fra november av kan du gi dine innspill til fremtidens Karmøy kommune.

Nå kan du endre fakturahyppighet

Nå har du muligheten til å betale kommunale avgifter hver måned i stedet for hver tredje måned. Det koster ingenting ekstra å gjøre dette.