Karmøy kommune - Innbygger

Prosjekter i Karmøy kommune

Karmøy kommune har flere prosjekter som forbedrer lokalsamfunnet. Vi jobber sammen for å utvikle Karmøy

Mye du kan gjøre selv på Min side

Min side gir deg umiddelbar tilgang til dine tjenester og kommunikasjon med kommunen på en enkel måte.

Takk for innspill til arealplan

Innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner har bidratt med nesten 300 forslag og ideer til hvor vi skal bo, leve, handle og jobbe. Nå er fristen for innspill ute.  Du kan se innspill i digital kartløsning.