Coronaviruset: fakta, råd og tiltak

Folkehelseinstituttets informasjon om det nye coronaviruset oppdateres fortløpende med fakta og råd til befolkning og helsepersonell. Karmøy kommune følger utviklingen nøye, og har opprettet en temaside som oppdateres ved endringer. Se siste nytt her:

Les mer

Tilskudd til tiltak for lavinntektsfamilier

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fordelt midler til tiltak under støtteordningen som skal inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier. Disse midlene fordeles etter at ...

Les mer
Sist oppdatert 18. mai 2020 13:04

Fuglebestander kartlegges

Siden 2000 er fuglebestander i landbrukslandskapet blitt overvåket over hele Norge. Karmøy har noen av de tilfeldig utvalgte flatene hvor bestander kartlegges. Nå skal...

Les mer
Sist oppdatert 19. mai 2020 10:01
Vis alle ›
Vis alle ›