Frivillighet

Onsdag 5. desember ble Karmøy kåret til landets frivillighetskommune 2018. Karmøy har en frivillig sektor som er sammensatt av mange ulike organisasjoner, ressurser, kompetanse og interesser. Karmøy kommune ønsker å være koordinator, støttespiller og samarbeidspartner og tilrettelegge for at frivilligheten i Karmøy kan vokse og videreutvikle seg.

Frivilligheten står for et stort mangfold av aktivitetstilbud i kommunen samtidig som de driver med bl.a. omsorgstjenester, kompetanseheving samt vedlikehold og etablering av nye friluftsanlegg.

I 2014 estimeres det at frivilligheten i Karmøy bidro med en verdiskapning på 1,016 milliarder kr. og 1197 ulønnede årsverk.

I 2018 ble Karmøy utnevnt til årets frivillighetskommune.

På nettsidene våre kan frivillige organisasjoner

  • Finne informasjon om og søke tilskudd.

Aktiv i Karmøy kan frivillige organisasjoner

  • Registrere sine foreninger og aktivitetene de arrangerer.

Her kan innbyggere i kommunen kan finne:

  • Oversikt over aktiviteter, arrangement og organisasjoner på Karmøy.

Karmøy kommune har lagt en plan for frivillighet i kommunen. Den skal bidra til økt tilrettelegging og samarbeid med frivillig sektor. Planen kan du lese her.