Bli frivillig

Takk for at du ønsker å bidra gjennom frivillig innsats!

Å være frivillig er en fin måte å være med i et fellesskap, få nye venner, lære nye ting og bidra til noe meningsfullt. Det er veldig mye forskjellig man kan gjøre.

Karmøy har en stor og mangfoldig frivillig sektor som er sammensatt av mange ulike organisasjoner, ressurser, kompetanser og interesser.

Vil du bli frivillig?

Dersom du ønsker å bli frivillig kan du søke gjennom organisasjoner i kommunens eget register Aktiv i Karmøy eller på Frivillig.no for å finne en organisasjon som passer for deg.