Aktivitetskort

Karmøy kommune ønsker at alle barn og unge skal kunne ha en innholdsrik fritid uavhengig av familiens økonomi. Det er derfor utviklet tre ordninger med målsetning om at alle skal kunne få kulturopplevelser og delta aktivt i frivillige lag og organisasjoner. Søk her om aktivitetskortet, dekning av medlemskap og kontingent og friplass i Karmøy kulturskole.

Barn i bakgrunnen og en fotball i forgrunnen. - Klikk for stort bilde

 

Hvem er ordningen for?

Aktivitetskortet er et kort som gir alle barn og unge i alderen 0 - 18 år fra lavinntektsfamilier, gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

Alle barn og unge i velkomstklasser får også kortet. Det kan og gjøres skjønnsmessige vurderinger dersom det foreligger anbefaling fra barneverntjenesten eller NAV.

Hvor kan kortet brukes?

Kortet gir gratis adgang til

 • Karmøy og Tysvær kino
 • Offentlig bading i Karmøyhallen, Vormedal svømmehall og i Tysværtunet badeanlegg
 • Vikingfestivalen Karmøy
 • Nordvegen historiesenter
 • Skudeneshavn museum
 • Visnes gruvemuseum
 • Haugaland zoo
 • Snurrevarden gård
 • Alle arrangement i regi av Karmøy kommune

 

Når du har fått aktivitetskortet kan du søke om å få delvis dekket turer, leirer og cuper som er organisert av en organisasjon.

Kan jeg dele kortet med en venn?

Nei, det kan du ikke. Kortet er personlig med navn og bilde, og varer i ett år. Det er derimot fri adgang for ledsagere over 18 år med barn fra 0 – 13 år.

Hva er retningslinjene for å søke om kortet?

For å få aktivitetskort må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende (SSB lavinntektsgrenser):

 • Enslig forsørger med ett barn         kr 344 300
 • Enslig forsørger med to barn          kr 423 700
 • Enslig forsørger med tre barn         kr 503 100
 • Par med ett barn                             kr 476 700
 • Par med to barn                              kr 556 100
 • Par med tre barn                             kr 635 500
 • Par med fire barn og over               kr 715 000


I behandlingen av søknaden regnes den samlede inntekten i husholdet fra siste tilgjengelig skattemelding, ikke skatteoppgjøret. All inntekt blir tatt med, også alle typer pensjoner, bidrag og renter. Barn er en del av husholdningen og derfor skal barns pensjoner inkluderes i dette grunnlaget.

Husholdet som gjelder er det som barnet har fast adresse på i følge folkeregisteret. Ved misbruk vil kortet bli inndratt.

Søknadsskjema

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema.

 

Dekning av medlemskap/kontingent

Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen, inntil kr 2 000 per barn per år. Gjelder også lisens, treningsavgift og forsikring.

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Når du har fått aktivitetskortet kan du søke om å få delvis dekket turer, leirer og cuper som er organisert av en organisasjon.

Søknad

For å søke, benyttes det elektronisk søknadsskjema..

 

Friplasser i Karmøy kulturskole

Kommunen kan også dekke egenandelen for undervisning i et fag ved Karmøy kulturskole. 

Ta direkte kontakt med kulturskolen på telefon 52811600.