Oljeholdig avløpsvann

Bedrifter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende kan ikke slippe ut oljeholdig avløpsvann uten utslippstillatelse. Kommunen er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at vilkårene som er gitt i forurensningsforskriften og utslippstillatelsen følges.

Hva koster det?

§8.3 Gebyr avløpsanlegg, næringsanlegg
Tilsyn av avløpsanlegg Pris
Tilsyn med avløpsanlegg etter kap 15 etter medgått tid – timepris 1.300
§8.4 Utslippstillatelse fra separate avløpsanlegg
Utslippstillatelse Pris
Pr tillatelse 6.100

Lover og regler

Forurensningsforskriften kapittel 15