Skatt og gebyrer, bevilling for servering, salg og skjenking