Eiendomsskatt for næringseiendom

For næringseiendommer er eiendomsskatten 7 promille av skattegrunnlaget. Det er ingen bunnfradrag for næringseiendommer. Næringseiendommer inkluderer butikklokaler, kontorer, kjøpesentre, lager og lignende.

Hvordan betales den?

Skattyteren vil motta en «Skatteseddel Næringseiendom» med eiendomsskattebeløpet. Eiendomsskatten betales med en sats på 7 promille, og blir fakturert i fire terminer i løpet av året: januar, april, juli og oktober.

Slik beregnes den

Utregning av eiendomsskatt for næringseiendommer.
Type Kroner
Takst: 10.000.000
Eiendomsskattegrunnlag: 10.000.000
7 promille av skattegrunnlaget
= Eiendomsskatt i året, betales avdragsvis over fire terminer 70.000

Hvordan bestemmes eiendomsskattegrunnlaget?

Før eiendomsskatten blir fastsatt, må næringsbyggene bli verdivurdert av et eksternt takseringsfirma. Deretter må kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt foreta en endelig vurdering og vedta en takst. Eiendomsskatten blir beregnet ut ifra denne taksten. Skattegrunnlaget er den samme verdien som taksten er på.

Taksten på skatteobjektet kan ikke være høyere enn antatt markedsverdi.

Les mer om taksering av næringseiendommer her.

Boligeiendom?

Har bedriften en boligeiendom. Da beregnes eiendomsskatten som en privatperson. 

Se hvordan eiendomsskatten beregnes for boligeiendommer her.

Klage på takst og eiendomsskatten?

Hvis skattyteren er uenig i taksten og eiendomsskattebeløpet, kan det fremsettes klage. Klagen må begrunnes og sendes kommunen skriftlig innen seks uker etter at skatteseddelen er mottatt (vanligvis innen 12.april).

Hvis klagen ikke fører til fullt medhold for skattyteren i sakkyndig takstnemnd, vil saken gå videre til kommunens overtakstnemnd for eiendomsskatt. Overtakstnemnden vil foreta en ny vurdering av saken og fastsette endelig vedtak.

Det er viktig å merke seg at eiendomsskattetaksten kan bli høyere enn det opprinnelige vedtaket hvis overtakstnemnden fastsetter en høyere verdi.

Hvis det er behov for å fremsette klage, kan det sendes til kommunen skriftlig til:

E-post til: post@karmoy.kommune.no
Eller
Karmøy kommune
v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 167
4291 Kopervik

Klage på klagen?

Hvis skattyteren ikke er fornøyd med overtakstnemndens vedtak, kan det reises søksmål om gyldigheten av klagenemndas vedtak innen seks måneder etter at vedtaket er mottatt.