Skal du bygge eller grave i nærheten av vann- og avløpsanlegg?

Sjekk hvor vann- og avløpsledningene er, før du begynner å bygge, grave eller sprenge i Karmøy kommune.

Skal du bygge noe i nærheten av vann- og avløpsanlegg?

Skal du grave i nærheten av vann- og avløpsanlegg?

Før du starter på gravearbeidet, må du alltid undersøke om det finnes vann- og avløpsledninger i nærheten.