Utslippstillatelse for rørleggere og entreprenører

Alle eiendommer som ikke er tilkoblet offentlig avløpsanlegg og som har innlagt vann, skal ha en godkjent utslippstillatelse for avløpsanlegget. Kravet gjelder både for de som har privat eller offentlig vannforsyning.

Dersom det skal etableres et nytt utslipp, enten ved å sette ned nytt anlegg eller skifte ut et eldre anlegg, må det sendes inn søknad om ny utslippstillatelse. 

Slik søker dere om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse sender dere via Gemini Entreprenørportal

Gemini Entreprenørportal

Dere må også søke om byggetillatelse

Dersom dere skal bygge nytt eller bytte ut avløpsanlegget er det viktig å huske på at alt arbeid på private avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan og bygningsloven.
Husk at arbeidet ikke kan begynne før det er gitt tillatelse til å sette i gang med arbeidet.

Dere kan lese mer om hvordan dere søker om byggetillatelse her.

Hva koster det?

§8.4 Utslippstillatelse fra separate avløpsanlegg
Utslippstillatelse Pris
Pr tillatelse 6.100

Hva skjer videre?

Ordinær saksbehandlingstid er 6 uker fra vi har mottatt en komplett søknad. Dere kan søke om å fravike rensekravene i forurensningsforskriften kapittel 12, men da vil saksbehandlingstiden kunne bli lengre.

Klage

Dere kan klage innen tre uker etter motatt vedtak om utslippstillatelse. I klagen må dere opplyse om grunnen klagen og hvilke endringer dere ønsker.

Lover og regler   

Mindre avløpsanlegg - forurensningsforskriften kapittel 12 

Kontakt med saksbehandler?

Ønsker dere møte med en av saksbehandlerne, kan dere booke et møte. Dere kan se hvem som er saksbehandler for utslippstillatelser, under kontaktinformasjon nederst på siden.