Lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, et opplæringskontor eller en opplæringsring som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater.

For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget og ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger.

Det finnes svært mange gode grunner for søke om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplasser. Her er fem av dem.

1. En viser at bedriften tar samfunnsansvar
2. En tilfører bedriften ny kompetanse
3. Ansatte i bedriften får mulighet til å prøv seg i en ny rolle
4. En tar i bruk landets beste rekrutteringsordning
5. Det er økonomisk gunstig

Les mer om fordelene ved å ha lærling på utdanningsdirektoratets nettsider