Har du planer om å bygge eller gjøre endringer på vann- og avløpsanlegget ditt?

Da kan det være lurt at du leser videre.

Tilkobling og arbeid på anlegg tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett

Tilkobling, frakobling, omlegging og reparasjoner på anlegg som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.
Det er viktig at arbeidet planlegges godt, og utføres korrekt for å unngå problemer.

Private vann- og avløpsanlegg