Ordninger for landbrukseiendommer

Det er mange viktige ordninger for landbrukseiendommer, du må sjekke hva som er søknadspliktig:

  • Konsesjon
  • Boplikt
  • Driveplikt

Lokal informasjon

Her finner du informasjon om alle ordninger for landbrukseiendommer hos Landbruksdirektoratet