Ordninger for landbrukseiendommer

Det er mange viktige ordninger for landbrukseiendommer, du må sjekke hva som er søknadspliktig:

  • Konsesjon
  • Boplikt
  • Driveplikt
  • Nydyrking
  • Landbruksveg
  • Deling

Under finner du lokal informasjon tilknyttet noen av ordningene, der det er nødvendig. Eller en finner all informasjon på landbruksdirektoratet sine sider, på knappen nederst på siden.

Lokal informasjon

Informasjon om alle ordninger for landbrukseiendommer

 De finner du hos Landbruksdirektoratet