Bygge landbruksveg

Skal du bygge veg i det som er regulert som landbruk-, natur- og friluftslivsområde, og vegen i hovedsak skal være til bruk i landbruket, da må du søke.

Gå gjennom veilederen for å se om du må søke som landbruksveg, etter plan- og bygningsloven, eller om vegen kommer innenfor kystlyngheia og du ikke vil kunne få godtatt vegen.

Tegnforklaring KU-verdi av kystlynghei. - Klikk for stort bildeMørk rød: Svært stor verdi Mørk oransje: Stor verdi Lys oransje: Middels verdi Gul: Noe verdi

Hvordan søker du?

Kommunen vil ha følgenede ved søknad:

 • Naboerklæring hvis nødvendig. Hvis vegen er nærmere enn 40 meter til en nabo.
 • Ved utkjørsel til offentlig veg, må tillatelse til utkjørsel fra vegmyndighet være vedlagt. 
  – Fylkesveger: Rogaland fylkeskommune
  – Riks- og europaveger: Statens vegvesen.
  – Kommunale veger: Kommunen.
  – Private veger: Vegeier.
 • Ved kjøring over annen manns veg for å komme til vegen, må vegrett fremlegges, med underskrift fra vedkommende vegeier.

Lever søknaden til kommunen og kommunen vil behandle saken så fort det lar seg gjøre. En har svarfrist på 3 uker. Da kan svaret bare være at det tar lengre tid.

Usikker på de forskjellige vegklassene. Les vegnormalene for landbruksveger. Klasse 7 er den mest brukte traktorvegen.

Hva koster søknaden?

Det er ingen gebyr på søknad etter landbruksvegforskriften

Finnes det tilskudd?

I hovedsak ikke. Men hvis du skal lage en skogsbilveg, kan det være muligheter for støtte. Men da må vegen være for å kunne ta ut skogsvirke, den må være så tung at en lastebil med henger kan kjøre på den med tømmer, holde en klasse 1,2,3 eller 4.

Ønsker du søknad om støtte til bygging av skogsbilveg? ta kontakt med kommunen.

Bygge vegen

Ved prosjektering og bygging av vegen kan en bruke normaler for landbruksveg som mal.