Utføring av reguleringsplan

Det er en omfattende prosess du som konsulent skal gjennom for å få til en reguleringsplan. En god prosess begynner med dialog med saksbehandleren. Derfor oppfordrer kommunen deg til å kontakte saksbehandleren gjennom servicetorget.

1.Planinitiativ

2. Varsling av planarbeidet

3. Dialog om utforming av planforslag

4.Planforslag

5. Førstegangsbehandling og offentlig ettersyn

6. Andregangsbehandling og vedtak

7. Eventuell klagebehandling