Utføring av reguleringsplan

Det er en omfattende prosess du som konsulent skal gjennom for å få til en reguleringsplan. En god prosess begynner med dialog med saksbehandleren. Derfor oppfordrer kommunen deg til å kontakte saksbehandleren. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

1.Planinitiativ

2. Varsling av planarbeidet

3. Dialog om utforming av planforslag

4.Planforslag

5. Førstegangsbehandling og offentlig ettersyn

6. Andregangsbehandling og vedtak

7. Eventuell klagebehandling