Avfall for bedrifter og organisasjoner

Alle bedrifter og organisasjoner med husholdningslignende avfall har samme krav til utsortering som husholdninger. De fleste har fått det med seg, men enkelte har fremdeles litt å gå på før alt er på plass. Her finner du litt informasjon om hva dere bør gjøre for å håndtere avfallet fra din organisasjon eller virksomhet. 

Bilde av en avfallsstasjon i en bedrift - Klikk for stort bildeAlle bedrifter og organisasjoner må ha et system for sortering av avfall

Alle virksomheter er underlagt lovverket som setter krav til avfallshåndteringen. Les mer krav til utsortering og materialgjenvinning i avfallsforskriften her

Forskjellen på husholdnings- og næringsrenovasjon

Renovasjonsfunksjonen i kommunen er primært rettet mot husholdningsabonnenter. Alle som ikke er husholdningsabonnenter regnes som næringskunder. Eksempelvis bedrifter, organisasjoner, bønder og foreninger. Vi tilbyr ikke løsninger som containere og lignende for større bedrifter. Vi er imidlertid åpne for å betjene mindre bedrifter som klarer seg med de volumene og hentefrekvensene vi kan tilby.

Som næringskunde hos oss må dere sortere ut matavfall, papp/papir/kartong, emballasje av glass og metall og plastemballasje. 

Hentefrekvens og dunkstørrelser

Matavfall hentes hver 14. dag. Dunkstørrelse: 140 liter

Restavfall hentes hver 14. dag. Dunkstørrelser: 140, 240, 370 og 660 liter

Papp/papir/kartong hentes hver 6. uke. Dunkstørrelser: 240, 370 og 660 liter

Emballasje av glass og metall hentes hver 12. uke. Dunkstørrelser: 140, 240 og 660 liter

Plastemballasje hentes hver 6. uke. Plastemballasje hentes i sekker på 140 liter

Vi tar forbehold om ledig kapasitet på eksisterende ruter for å kunne tilby nye avtaler. 

Vennligst ta kontakt dersom dere ønsker en avtale med oss om avfallshåndtering. Dersom vårt tilbud ikke passer dere kan dere gjøre avtaler med private avfallsaktører som Norsk Gjenvinning  Ragn Sells og Franzefoss som har næringsavfall som hovedområde.

God sortering starter med et godt system

God sortering er like viktig på jobb som hjemme. Sørger dere for å ha god merking på avfallsløsningene inne og ute, er det mye lettere å sortere rett. Ikke kast pengene i restavfallet. Sørg for at mest mulig av ressursene sorteres ut. Da tar vi bedre vare på ressursene, og kostnadene til avfallshåndteringen holdes nede. Du finner mange gode tips på nettet, blant annet hos Grønt punkt Norge

Levering av avfall til Borgaredalen miljøpark for næringskunder

Husholdningsabonnenter er med og betaler for drift og utvikling av miljøparken via grunngebyret. De får derfor en subsidiert pris ved levering av avfall til miljøparken. Vi har ikke lov å subsidiere næringskunder, så leveringsprisene for bedrifter og organisasjoner er noe høyere. Dersom dere ønsker å opprette et kundeforhold i forhold til fakturering, sender dere en henvendelse til borgaredalen@karmoy.kommune.no med hva det gjelder, og navn på virksomhet, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon. 

Viktig melding om levering av farlig avfall

 

Veldig mange bedrifter og organisasjoner produserer farlig avfall som del av sitt virke. Det er viktig at dette leveres inn som farlig avfall for å redusere brannfare, hindre forurensing, ivareta helseaspektet og for å ta vare på ressursene i størst mulig grad. Bedrifter er velkomne til å levere farlig avfall i miljøparken, men avfallet må deklareres på avfallsdeklarering.no i forkant av levering.

Les mer og sett dere inn i hvordan dette gjøres på avfallsdeklarering.no

 

 

Bilde av to operatører som sorterer farlig avfall. - Klikk for stort bildeVi deklarerer for husholdningsabonnenter, men som næringskunde må dere selv registrere farlig avfall på avfallsdeklarering.no før levering.

Avfall til deponi

Virksomheter som skal levere avfall til deponi må levere med utfylt skjema for basiskarakterisering. Det er avfallsprodusentens (virksomhetens) plikt å gjennomføre basiskarakteriseringen. Dette skal ikke overlates til transportør av avfallet. For større mengder, vennligst kontakt borgaredalen@karmoy.kommune.no i forkant.

Næringspriser Borgaredalen, eks. mva

Borgaredalen miljøpark, Næring
Type levering Pris
Minstepris ved levering av avfall 275
Fakturagebyr, giro og elektronisk faktura 100
Restavfall til sortering pr tonn 1.715
Restavfall til deponi pr tonn 1.715
Trevirke pr tonn 1.400
Hageavfall pr tonn 650
CCA trykkimpregnert pr tonn 2.300
Papp og papir, rene lass 500
*Asbest pr tonn, levering opp til 1 tonn årlig 2.700
Septikslam til avvanning pr. tonn 1.950
Septikslam ferdig avvannet pr. tonn 2.025
Vinduer pr. kg 6
Vinduer under 1,5 m2 pr. stk. 200
Vinduer over 1,5 m2 pr. stk. 330
Sand fra sandfang 800
*På grunn av endringer i driftstillatelsen videresendes asbest til et annet deponi. Mengder utover 1 tonn må derfor leveres til et annet, egnet, deponi. Nærmeste deponi er Toranest miljøpark, Haraldseidvågen 288, Skjold.