Graving i veg

Hvis du skal grave i en vei, må du søke om lov til dette på forhånd. Søknaden må sendes til den riktige veimyndigheten. For fylkes- og riksveier må du kontakte Statens vegvesen.

​Søknad

For kommunale veier er det kommunen som er veimyndighet. Søknad skjer på digitalt skjema som du finner her:

Søknad om gravetillatelse i kommunal vei

Hva koster det?

Behandling og oppfølging av gravesøknader
Tjeneste Pris
Gravesøknad 3.610

Veileder for ledningsforskriften

Legging av ledninger i vei er hjemlet i ledningsforskriften. Det finnes en sentral veileder til denne forskriften.

Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis og oppfølging av ledningsforskriften. Veilederen gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal sørge for at både kommuner og aktører får større forutsigbarhet når de planlegger gravearbeider og investeringer.