Ordninger innen jordbruk

Bønder og næringsdrivende i landbruket har flere ordninger hvor de kan søke tilskudd. Alle ordningene innen jordbruk finner du på landbruksdirektoratet sine sider. Der er også en generell veiledning og søknadsskjema. Ordninger hvor vi har lokal informasjon har vi på sidene her før du går inn til Landbruksdirektoratet for å søke.

Lokal informasjon

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL

Ordningen er todelt.  

  • Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL
  • Drenering.

Denne ordningen forvaltes av kommunen og Statsforvalteren sammen.

I 2024 har vi pr. 3.juli igjen følgende:

  • Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL: 203.355 kroner
  • Drenering: 127.264 kroner

Karmøy kommune har har en egen strategi for spesielle tilskudd i jordbrukets kulturlandskap, SMIL-strategi. (PDF, 369 kB)

Regionalt miljøtilskudd fra Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Statsforvalteren, sammen med kommunene, blir enige om hvilke tiltak en vil satse på og prioritere i søknadsrunden. I Rogaland kan du søke fra 15. september til 15. oktober. 

Les mer på Statsforvalteren i Rogaland sine nettsider om hva som prioriteres i Rogaland

Les nyheter innen RMP i Rogaland på Statsforvalteren sin nettsider

Informasjon og søknadskjema for alle ordninger innen jordbruk

Informasjonen finner du hos hos Landbruksdirektoratet