Bestilling av situasjonskart, nabolister og megleroppgaver

Du skal i forskjellige saker bestille kart, nabolister digitale kart til saken din. Eller du skal selge en eiendom og trenger en megleroppgave.

 Bestilling av:

  • situasjonskart  til bygge- og delingssaker (ikke eldre enn 6 mnd. gammelt)
  • nabolister til bygge- og delingssaker,
  • situasjonskart til oppmålingssaker (ikke eldre enn 6 mnd. gammelt)
  • situasjonskart til krav om retting av eiendomskartet (ikke eldre enn 6 mnd. gammelt)
  • digitale kartdata
  • megleroppgaver

Skal gjøres via en av nettjenestene som kommunen har avtale med: