Arbeidsvarsling

For å kunne gjøre arbeid som vil påvirke de kjørende på kommunal vei, må du sende inn en søknad arbeidsvarslingsplan med skiltplan.

Vi har et digitalt søknadssystem gjennom rosyweb. 

Søk om arbeidsvarslingsplan her