Støtte til personer med funksjonsnedsettelser

Det finnes ulike støtteordninger for å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne oppleve likestilling og deltakelse i samfunnet.