Fritidskontakt (støttekontakt)

Fritidskontakter tilrettelegger kultur og fritidsaktiviteter for voksne, barn og ungdom. En fritidskontakt kan hjelpe deg med å delta i sosialt samvær med andre på ulike aktiviteter. Målet er at du skal få en meningsfull fritid i sosialt fellesskap. Tilbudet kan være en til en, eller i gruppe.

Hvem kan få tilbud om fritidskontakt (støttekontakt)?

Dersom du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse, kan du søke om fritidskontakt (støttekontakt). For å få fritidskontakt må du ha et behov som er av en slik art at du har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis, men du må dekke egne utgifter når du er sammen med fritidskontakten som for eksempel kinobillett, mat og svømmehall. 

Søk fritidskontakt/støttekontakt

Vil du bli fritidskontakt?

Søke om å bli fritidskontakt/støttekontakt