Søk om helse- og omsorgstjenester

Alle søknader om helse- og omsorgstjenester blir vurdert individuelt av fagpersoner. Vurderingen skjer i dialog med deg, enten per telefon, møter på bestillerkontoret eller ved hjemmebesøk.

Elektroniske søknadsskjema

Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere. Det er mulig å søke på vegne av andre enn seg selv.

Søk helse-og omsorgstjenester 

Søk fysioterapi og ergoterapi 

Søk om trygghetsalarm