Søk om helse- og omsorgstjenester

Alle søknader om helse- og omsorgstjenester blir vurdert individuelt av fagpersoner. Vurderingen skjer i dialog med deg, enten per telefon, møter på bestillerkontoret eller ved hjemmebesøk.