Hjelpemidler og velferdsteknologi

Dersom du har redusert funksjonsevne kan du låne hjelpemidler som bidrar til en enklere hverdag. 

Kommunen deler ut hjelpemidler både fra eget hjelpemiddellager (ved kortvarig behov) og fra NAV Hjelpemiddelsentral (ved varig behov).

Fysio- og ergoterapitjenesten gir råd og veiledning om aktuelle hjelpemidler og bistår med søknad til NAV ved varig behov for hjelpemidler. Vurderingen av hvilke hjelpemidler det er hensiktsmessig å søke om blir gjort sammen med bruker.

Brosjyre hjelpemidler (PDF, 434 kB)

Søk om fysioterapi/ergoterapi:

Elektronisk Papir (PDF, 375 kB)

Hva koster det?

Priser for lån av kortidshjelpemidler

Egenbetaling for hjemmetjenester