Praktisk hjelp

Praktisk bistand er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

 Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask

Tilbudet kan også gis som opplæring, med formål at bruker skal oppnå størst mulig grad av egenmestring.

Tilbudet kan gis av kommunens hjemmetjeneste og/eller gjennom ordningen med brukerstyrt personlig assistent.

Søk om praktisk bistand (elektronisk)

Søk om praktisk bistand (papir) 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er for sterkt funksjonshemmede med behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. Målet er at brukeren skal ha et mest mulig uavhengig liv.

Bruker har selv lederrollen (evt. noen som kjenner bruker godt) og ansvaret for organisering av arbeidsoppgavene i forhold til egne behov. Bruker styrer selv:

  • hvem som skal være assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme kan du få hjelp gjennom hjemmesykepleien.

Priser for hjemmebaserte tjenester 

 Søk om helse- og omsorgstjenester (elektronisk)