Egenbetaling for hjemmetjenester

Tjenester

Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester
Inntektsgrupper Praktisk hjelp, timepris (kroner) Praktisk hjelp, maks pr. mnd (kroner) Trygghetsalarm, pr. mnd (kroner) Installering/ flytting av alarm (kroner)
Under 2 G 230 230 348 512
2-3 G 506 1577 348 512
3-4 G 522 3155 348 512
4-5 G 522 4291 348 512
over 5 G 624 5301 348 512

G = Folketrygdens grunnbeløp

Egenandel for trygghetsalarm faktureres månedlig.

Inntektsgrupper er nettoinntekter før særfradrag ved sist ligning (alminnelig inntekt) + inntekter av hjelpestønad til hjemmet + inntekter av utenlandsk pensjon (NB! husstandens samlede inntekter).

Egenbetaling for trygghetsalarm inngår ikke i månedlig maksimalbeløp.

Avbestilling av praktisk hjelp

For å slippe betaling må avbestilling av praktisk hjelp skje innen kl. 12.00 dagen før hjelpen skulle vært utført. Betalingen avrundes til nærmeste halve time.

Abonnementsordninger

Satsene gjelder for brukergrupper på Løftentunet, Bygnestunet og enkelte på Østremtunet som mottar de aktuelle tjenestene.

  • a) Full kost (tilsvarende som i sykehjem): 3401 kroner pr måned
  • b) Kun middager (inkl. dessert/suppe): 1941 kroner pr måned
  • c) Husholdningsartikler (håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc): 225 kroner pr måned
  • d) Vask og leie av tøy (sengetøy, håndklær og kluter): 325 kroner pr måned

Abonnementsordningene inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel.

Transport

Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 44 kroner tur/retur.
Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem.