Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir helsehjelp og veiledning som må utføres i hjemmet.

Dette kan blant annet være:

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyre
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legging og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller midlertidig oppholder deg i Karmøy kommune og har akutt/kronisk sykdom, og/eller nedsatt funksjonsevne og har behov for helsefaglig oppfølging i hjemmet.

Søk om hjemmesykepleie (elektronisk) Søk om hjemmesykepleie (papir)

Hva koster det?

Priser for hjemmebaserte tjenester