Hjelp til å bo

Har du av ulike grunner problemer med å komme deg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen du har, kan du få hjelp til det. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Kommunen eier flere utleieboliger selv og har også avtale med private om langtidsleie av ulike boliger. Enkelte av boligene er spesielt tilrettelagt for personer som har ulike typer funksjonsnedsettelser.

Bor du i eller er du nabo til en kommunal bolig?

Boligkontoret tar imot alle henvendelser som gjelder kommunale boliger.

Mottatte henvendelser videreformidles til rette instanser i kommunen.