Er du pårørende?

Du kan få informasjon, hjelp eller støtte til å håndtere hverdagen din som pårørende, enten du er barn eller voksen.

Du er pårørende dersom du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en avhengighet. Du kan for eksempel være et familiemedlem, en venn eller nabo. Det kan være situasjoner preget av store følelsesmessige belastninger og kan by på praktiske utfordringer.