Avlastning

Du kan søke om avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva kan vi tilby?

Avlastningen gis som et opphold i institusjon eller avlastningsbolig. Oppholdet kan variere i lengde, og skal være individuelt tilpasset.

  • For eldre tidsavgrenset opphold i sykehjem.
  • For personer med funksjonsnedsettelser har kommunen en egen avlastningsordning
  • For barn og unge under 18 år med særskilt hjelpebehov på grunn av store og sammensatte funksjonsnedsettelser kan det gis avlastningstilbud i barnebolig
  • Ulike dagtilbud

Karmøy kommune har avlastningsplasser ved Vea og Norheim sykehjem, i tillegg til tre avlastningsboliger for yngre.

Avlastning utenfor institusjon kan gis i form av dagtilbud, hjemmetjenester og familieavlastning.

Søk om avlastning