Barnevern

Barnevernet skal bidra til at barn som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon får nødvendig hjelp og omsorg.

Når barnet, på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner, har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien etter Lov om barneverntjenester. Hensynet til barnets beste er avgjørende. Barn skal bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Det legges vekt på å identifisere årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Hjelpetiltak kan for eksempel være:

  • Veiledning
  • Praktisk hjelp i hverdagen
  • Støttekontakt
  • Besøkshjem
  • Økonomisk hjelp
  • Midlertidig plassering i fosterhjem og institusjon

 

 

Hjelpelinjer for barn og unge

Tilstandsrapport fra barneverns- og ungdomstjenesten Karmøy og Bokn (2022)