Kommunaltekniske normer og andre bestemmelser

Kommunaltekniske normer brukes for å sikre god kvalitet på de tekniske anleggene i en kommune. som veger, va-anlegg, lekeplasser o.l