Kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunal planstrategi er blitt vedtatt av kommunestyret. Planstrategien skal vise hvilke planer vi skal arbeide med utover i kommunestyreperioden. Bildet er en faksimile av strategiens forside.

Planstrategiens hensikt er å vise kommunens behov for planer innenfor en kommunestyreperiode (4-årsperiode), det vil si hvilke planarbeid kommunen bør igangsette eller videreføre de neste tre til fire år.

Totalt 56 plandokument og prosjekter er innarbeidet i Karmøys planstrategi. Bakerst i planstrategien vil du finne en liste og tidsplan for forventet oppstart og ferdigstillelse av disse oppgavene. Det er kun store reguleringsplaner i kommunal regi som er tatt med av reguleringsplanene.

Noen av de viktigste planene og prosjektene som Karmøy skal arbeide med utover i kommunestyreperioden er:

  • Kommuneplan; samfunnsdel og arealdel
  • Områdereguleringer for Kolnes og historiske Avaldsnes
  • En rekke ulike byutviklingsprosjekter i Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn
  • Plan for klima, energi, miljø og natur

Les planstrategien her (PDF, 3 MB)