Anskaffelser og anbud

Når kommunen skal kjøpe varer og tjenester, skjer det i hovedsak på grunnlag av innkjøpsavtaler. Disse inngås normalt etter en konkurranse mellom ulike leverandører. Her kan du lese om hvem kommunen har avtaler med, hvordan en kan bli leverandør og andre temaer knyttet til offentlige anskaffelser.