Sprøyte- og gnagerbevis

For å kunne kjøpe dette må du ta kurs. Det er kommunen der du er folkeregistrert som behandler om du har rett på å få utstedt et bevis. Du kan lese mer om dette hos mattilsynet.

Sprøytesertifikat

Det er kommunen som har ansvar for å registrere og godkjenne de som har krav på sprøytesertifikat. Det et krav at du må eie eller leie en landbrukseiendom samt ha gyldig plantevernmiddelautorisasjon for å få sertifikat.

Hvem kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler kan du finne ut her

Hvordan fornye sprøytesertifikatet?

Fornyelse av sprøytesertifikatet kan du gjøre på Mattilsynets nettsider.
De som har tatt fornyelseskurs for sprøytesertifikatet på internett må selv opplyse og sende inn kursbekreftelse til kommunen.

Da vil kommunen gjøre som følger:

 1. Det vil sjekkes opp om vedkommende er bonde eller eier landbruksareal og kan godkjennes gjennom det.
 2. Finner ikke vi noe på dette, vil kommunen sende ut brev om arbeidsbekreftelse til de som har tatt kurset
 3. Arbeidsbekreftelsen mottas og det ses om du kan bli godkjent å motta beviset
 4. Blir dere godkjent får dere brev med et midlertidig bevis.

Gnagersertifikat

Det er kommunen som har ansvar for å registrere og godkjenne de som har krav på gnagersertifikat for å bekjempe av rotter og mus (gnagere) i og rundt bygninger. Hvem som kan få gnagersertifikat finner du informasjon om her.

Har du tatt eksamen, så vil kommunen gjøre følgende før bevis blir godkjent:

 1. Kommunen få tilsendt en liste fra Statsforvalteren over de som har bestått. Det settes ikke i gang godkjenning fra kommunen før denne listen er mottatt.
 2. Det vil sjekkes opp om vedkommende rett til beviset.
 3. Blir dere godkjent får dere brev med et midlertidig bevis.
  Blir du ikke godkjent vil du få beskjed om dette også.

Har du tatt et av sertifikatene for første gang?

Da vil kommunen gjøre det slik det beskrives under:

 1. Kommunen få tilsendt en liste fra Statsforvalteren over de som har bestått. Det settes ikke i gang godkjenning fra kommunen før denne listen er mottatt.
 2. Det vil sjekkes opp om vedkommende er bonde eller eier landbruksareal og kan godkjennes gjennom det.
 3. Finner ikke vi noe på dette, vil kommunen sende ut brev om arbeidsbekreftelse til de som har tatt kurset
 4. Arbeidsbekreftelsen mottas og det ses om du kan bli godkjent å motta beviset
 5. Blir dere godkjent får dere brev med et midlertidig bevis.
  Blir du ikke godkjent vil du få beskjed om dette også.