Skog og tømmer i Karmøy

Bør jeg hogge? selv eller entreprenør? Det hviler i utgangspunktet et større ansvar for deg om du hogger selv enn å la profesjonelle skogsentreprenører jobben for degfra A-Å. Skogfond er et fond som du kan bruke penger fra til skogbruksaktivitet om 20 år.

Hogge skogen?

Bør jeg hogge?

Har du mye skog og lurer på om det er hogstmodent, er mest sannsynlige svaret at det ikke er hogstmodent enda. Men kommunen kan komme og ta en befaring for å se om du burde la skogen stå eller hogge den.

Hogge selv og levere tømmeret

Når du hogger i egen skog og vil levere det til tømmer, kan det være lurt å ta kontakt med de selskapene som skal selge tømmeret. I vårt område er det AT-Skog og Nortømmer.

Før du hogger, må du få kartlagt følgende ting i skogen din

  • Miljøverdier
  • Kulturminner

Har du mottatt en skogbruksplan tidligere,  har du disse registreringene i denne planen.

Er tanken at du ønsker å hogge ved til eget bruk fra kommunal eiendom, kan du se på siden om fjerning av trær på kommunal grunn.

Entreprenør hogger og selger

For å få mest mulig ut av tømmeret, er det beste å bruke profesjonelle aktører som både planlegger, hogger, selger og planter etter hogst. I Vårt område er det 2 aktører som utfører dette arbeidet. AT-Skog og Nortømmer

Planting?

En skal etter hogst ha tilfredsstillende foryngelse etter 3 år. Og da må det plantes.

I forskriften om bærekraftig skogbruk, er det presisert at har du hatt bartre der du hogger, så skal det plantes barskog.

Og hogst i edelløvskog, må det plantes med edelløvtreslag.

Ønsker du plante med noe annet i disse to tilfellene, så må det søkes til kommunen innen 6 måneder etter hogst.

Skogfond

Ved salg av tømmer må en sette av mellom 4 og 40 prosent av brutto tømmerinntekt. Dette skal settes av til fremtidige utgifter i skogen. Du kan lese mer om skogfondsystemet på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kystskogbruket

Er et samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Vi skal løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten.

Les mer om Kystskogbruket på deres sider

Hva kan du få hjelp med, og hvem får tilbudet?

Her kan kommunen hjelpe deg med å hva som skjer i skogbruket og hva du kan gjøre.

Hvis du ønsker å snakke med rådgiver skog og vilt kan du ta kontakt på telefon eller e-post. Ønsker du et møte kan du booke tid gjennom vårt bookingsystem.

Tilbudet gis til alle skogeiere i kommunen