Fjerning av trær på kommunal eiendom

Ønsker du å fjerne vegetasjon og trær på kommunal grunn så må du sende en forespørsel til kommunen. I hovedsak ønsker kommunen selv å stå for fjerning av vegetasjonen, men det kan gis tillatelse til å få fjerne vegetasjon selv.

Kommunen yter tjenesten hvor vi fjerner tre på kommunal eiendom på forespørsel fra en nabo. Men forespørselen må vurderes fra tilfelle til  tilfelle.

Kommunen tar ingen standpunkt på å fjerne trær når ikke kommunen er en av partene. Da kan vi bare henvise til §3 i naboloven.

Målet er å bidra til et trivelig miljø for innbyggerne. Kommunen skal ivareta kommunale arealplaner og statlige retningslinjer for sikring av biologisk mangfold i tettstedsnære områder. Faktorer som blir vurdert er:

  • Ulempe
  • Potensielle konflikter mellom naboer og brukere av området.
  • Estetiske vurderinger
  • Treart
  • Klimatiske vurderinger
  • Hensyn til biologisk mangfold

Slik sender du en forespørsel om at kommunen fjerner vegetasjonen

Du sender inn forespørsel om fjerning av vegetasjon på systemet Citizen

Når du skal sende inn forespørsel kan du legge ved følgende ting:

  • Naboliste over hvem som er enig i forespørselen (et vanlig ark med navn, adresse og underskrift).
    Men kun hvis det er naboer som er berørt av fjerning av trærne.
  • Gjerne bilder også

Forespørslene blir sett på fortløpende, men det kan ta lang tid før trærne blir fjernet. Men du kan følge henvendelsen samme sted som du melder inn.

Jeg ønsker å fjerne vegetasjonen selv

Skal du bruke motorsag, må du sende inn en egenerklæring om bruk av motorsag og et kart hvor du ønsker å fjerne vegetasjon. Er det i boligfelt, vil det være nødvendig med en underskrevet samtykke med samtlige naboer til stedet en vil hogge trær selv.

Skjemaet egenerklæring om bruk av motorsag

Kart du kan tegne i og laste opp som pdf finner du på fonnakart.no.

Slik sender du det inn

E-post:

ali@karmoy.kommune.no

Eller

Per post:

Karmøy kommune
v/rådgiver skog og vilt
Rådhuset
Pb. 167
4291 KOPERVIK