Klima

Karmøy kommune jobber godt med klimaarbeidet, både gjennom planverk, klimaregnskap og et interkommunalt samarbeid på Haugalandet.

Klima- og energiplanen

Kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i kommunestyret 23.10.2017 (KST-sak 90/17).

Klima- og energiplanen viser hvordan en skal redusere klimagassutslipp og energiforbruk i Karmøy, samt hvordan Karmøy-samfunnet skal tilpasses konsekvensene av klimaendring. Planen har et overordnet perspektiv og gjelder for perioden 2017-2020. I andre halvdel av dokumentet finner du handlingsdelen, som er en systematisk gjennomgang av hvordan kommunen har tenkt å konkretisere sitt klima- og energiarbeid gjennom forskjellige mål, tiltak og virkemiddel.

Les klima og energiplanen her

Klimaregnskapet vårt

​Karmøy kommune har fått utarbeidet et klimaregnskap for egen virksomhet og for Karmøy samfunnet. Klimaregnskapet skal brukes som utgangspunkt i hvordan kommunen kan redusere sitt klimagassutslipp å årene som kommer, både i egen virksomhet og i kommunen generelt.