Anbefalte vaksiner

Ikke alle vaksinene du tar som barn gir livslang beskyttelse. For noen av vaksinene er det behov for oppfriskningsdoser. Noen vaksiner anbefales også til personer med kronisk sykdom, og til eldre fordi alder utgjør en risiko for alvorlig forløp av noen sykdommer. Du får vaksiner hos din fastlege og på enkelte apotek.