Behandling av korona

Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, bør du teste deg da det kan være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig.

 

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du og feber eller vondt i hodet. Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptom, bør du ta en selvtest hver dag – i inntil fire dager. Dersom selvtesten er positiv, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt som vil gjøre en helhetsvurdering basert på alder, tid siden forrige vaksinedose, samt øvrige risikofaktorer for å avgjøre om det er aktuelt å behandle med Paxlovid. Dersom testen er negativ, kan du vente med å kontakte fastlegen. Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten er negativ.

 

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

  • De som har alvorlig immunsvikt
  • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine de siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
  • Alle som er over 80 år

 

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona dersom:

  • Du har alvorlig immunsvikt. For.eks fordi du har benmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret
  • Du er over 65 år, du har ikke fått vaksine de siste seks månedene, og du har en alvorlig kronisk sjukdom
  • Du er over 80 år
  • Du er over 50 år og har aldri har tatt koronavaksine

 

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.

 

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre om du blir syk finner du på Helsenorge.no.