Anbefalinger om korona

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du har nedsatt allmenntilstand, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer
  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk
  • Dersom du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, bør du teste deg da det kan være aktuelt at du får behandling med tabletter. 
    Les mer under “Behandling av korona”
  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no)

 

Se mer om hva du gjør ved nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no)