Næringsplan

Næringsutvikling er en lagsport. For å skape næringsutvikling og verdier, trengs det et helt lag. I og på tvers av våre etater, har vi i kommunen dyktige og dedikerte kolleger som sammen og hver for seg jobber mot de samme målene som skal gjøre Karmøy til en enda mer attraktiv kommune å bo, leve og drive næring i. Politikere, kommunalt ansatte og næringsliv må i et samspill skape forståelse for hverandre, for lover, regler og muligheter – rammer for å sikre et sterkt næringsliv og å trygge arbeidsplasser.

Karmøy kommunes strategiske næringsplan inneholder tre offensive vekstmål

  1. Oppnå årlig vekst i verdiskapingen (BNP) i kommunen og på Haugalandet minst tilsvarende som for Stavanger-, Bergensregionen og landsgjennomsnittet
  2. Oppnå årlig vekst i samlede private investeringer i kommunen og på Haugalandet minst tilsvarende som i Stavanger-, Bergensregionen og landet for øvrig.
  3. Oppnå en verdiskaping per innbygger minst tilsvarende som i Stavanger-, Bergensregionen og landet for øvrig.

 

Last ned og les strategisk næringsplan - fullversjon (PDF, 2 MB)

Last ned og les forenklet utgave av næringsplanen her (PDF, 3 MB)