Kommuneplanen - samfunnsdel

Visjon i samfunnsdelen: Sammen skaper vi en bærekraftig og inkluderende kommune, skal prege alt arbeid i kommunen. Vi ønsker å utvikle en samskapende kommune som jobber på lag med innbyggerne, sivilsamfunnet, næringslivet, kompetansemiljøer og nabokommuner, for en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Vi ønsker å være en inkluderende kommune hvor alle skal kunne leve gode og meningsfulle liv – uavhengig av alder, kjønn, legning, funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk status. Derfor vil du se at denne ambisjonen går igjen som en rød tråd gjennom hele dokumentet.

Kommuneplanens samfunnsdel skal både reagere på et komplekst utfordringsbilde og sette mål som skal gjøre det godt å bo, leve, jobbe og besøke kommunen. De ulike målsettingene står ikke bare for seg selv, men inngår i en vev av sammenhenger. Derfor er det like naturlig å trekke fram tema knyttet til God utdanning og Likestilling mellom kjønnene, når hovedmålet er Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Kommunen har flere roller: Den er samfunnsutvikler, tjenesteleverandør, myndighet og arbeidsgiver. Samfunnsdelen skal bidra til at alle disse rollene støtter opp om klare målsettinger. Når kommunen jobber sammen med innbyggerne, mot felles mål, kan vi faktisk nå visjonen om en bærekraftig og inkluderende kommune.

Forord til samfunnsdelen av ordfører Jarle Nilsen.

Ønsker du å lese hele samfunnsdelen?

Last ned dokumentet forsamfunnsdelen her. (PDF, 25 MB)